Sant Josepmaria Un text per cada dia

“Porta sobre el pit el sant escapulari”

Porta sobre el pit el sant escapulari del Carme. ―Poques devocions ―n'hi ha moltes, de devocions marianes, i molt bones― són tan arrelades entre els fidels, i tenen tantes bene­diccions dels Sants Pares. ―A més, és tan mater­nal aquest privilegi sabatí! (Camí, 500)

Quan et demanaven quina imatge de la Mare de Déu et feia més devoció, i contestaves ―com qui ho té ben experimentat― ­que totes, vaig comprendre que eres un bon fill: per això et semblen bé ―m'enamoren, vas dir­― tots el retrats de la teva Mare. (Camí, 501)

Maria, Mestra d'oració. ―Mira com de­mana al seu Fill, a Canà. I com insis­teix, sense desanimar-se, amb perseverança. ―I com aconsegueix.

―Aprèn-ne. (Camí, 502)

Si vols ser fidel, sigues molt marià.

La nostra Mare des de l'ambaixada de l'Àngel, fins a la seva agonia al peu de la Creu no tingué més cor ni més vida que la de Jesús.

Recorre a Maria amb tendra devoció de fill, i Ella t'aconseguirà aquella lleialtat i abnegació que desitges. (Via Crucis, Est. XIII, n.4)