Oració

Oració

Els cristians han acudit sempre a la intercessió dels sants perquè portin la seva oració a la presència de Déu.