En l'alegre esperança de Crist

En l'alegre esperança de Crist

Deixar-nos tocar per l'amor de Déu, deixar-nos mirar per Crist: l'esperança ens obre tot un món, perquè es basa en allò que Déu vol fer en nosaltres.

Editorials
La música que ve de Déu: cant i música en la litúrgia

La música que ve de Déu: cant i música en la litúrgia

La música ha tingut sempre un lloc central en la litúrgia cristiana. Com el silenci, és un llenguatge que necessitem per entrar en sintonia amb la bellesa de Déu, per descobrir-ne la presència. Cauen les presses, cauen els càlculs, com sempre que es tracta d’amor: cantem perquè volem tenir temps per a Déu.

Editorials
Un tendre silenci de Nadal

Un tendre silenci de Nadal

En aquest article es reflexiona sobre el valor del silenci: Advent és el temps de l'espera humil del Salvador i de la joia plena pel seu naixement.

Editorials
Cap a la llibertat

Cap a la llibertat

"Paradoxalment, la llibertat assoleix la plenitud quan tria servir", es diu en aquest text sobre la llibertat a la vida del cristià, una llibertat que madura en l'amor a Déu.

Editorials
L'experiència del dolor

L'experiència del dolor

Tot i que el dolor és una de les experiències més comunes de la vida, sempre sorprèn i contínuament ens exigeix aprendre i adaptar-nos a les noves circumstàncies.

Editorials
Devoció a la Mare de Déu

Devoció a la Mare de Déu

Aquest article explica el culte que els catòlics ofereixen a la Mare de Déu, d'arrels molt antigues a l'Església i molt viu en l'actualitat. També narra com es viu la devoció a la Mare de Déu a l'Opus Dei.

Editorials
Pregueu sense interrupció

Pregueu sense interrupció

Com a cristians corrents, que volen seguir de prop Jesús en les cruïlles del món, hem de viure contínuament units a Déu, per mitjà d'una oració constant.

Editorials
Els fidels laics davant la nova evangelització

Els fidels laics davant la nova evangelització

La nova evangelització és tasca de tots, laics o ministres sagrats, com la mateixa missió de l'Església. Cada un la compleix segons la seva pròpia funció en ella, i acompanyant sempre la paraula amb el testimoniatge d'una vida cristiana coherent.

Editorials