Descripció, resum històric i dades actuals

L'Opus Dei és una institució pastoral de l'Església catòlica que va ser fundada el 2 d'octubre de 1928, per Josepmaria Escrivà de Balaguer. El 1983 Joan Pau II va concedir a l'Opus Dei l'estatut jurídic de prelatura personal, figura pastoral que preveu el Concili Vaticà II.

Història
Opus Dei - Descripció, resum històric i dades actuals

L'Opus Dei és una institució pastoral de l'Església catòlica que va ser fundada a Madrid, el 2 d'octubre de 1928, per Josepmaria Escrivà de Balaguer. El 1983 Joan Pau II va concedir a l'Opus Dei l'estatut jurídic de prelatura personal, figura pastoral que preveu el Concili Vaticà II.

La seva finalitat és contribuir a la missió evangelitzadora de l'Església, promovent entre els cristians una vida coherent amb la fe en les seves circumstàncies ordinàries, especialment a través de la santificació del treball professional. Santificar el treball suposa realitzar-ho segons l'esperit de Jesucrist: procurar complir el millor possible la pròpia tasca, per donar glòria a Déu i servir els altres. El treball es converteix així en lloc de trobada amb Déu, i en àmbit de millora i maduració personal.

L'activitat principal de la prelatura de l'Opus Dei és la formació cristiana i l'atenció espiritual dels seus membres i dels que ho desitgin, per facilitar que, cadascun en el seu propi lloc en l'Església i en el món, promogui al seu voltant l'ideal de l'anomenada crida universal a la santedat. Els fidels de la prelatura, personalment i en col·laboració amb altres ciutadans, procuren contribuir en tots els àmbits a solucionar cristianament els problemes de la societat en què viuen.

El missatge de l'Opus Dei recorda que, com va assenyalar el Concili Vaticà II, «tots els fidels, de qualsevol estat o condició, són cridats a la plenitud de la vida cristiana i a la perfecció de la caritat »(Constitució dogmàtica Lumen Gentium, n. 40), i això «en tots i cadascun dels deures i ocupacions del món, i en les condicions ordinàries de la vida familiar i social [...]. Allà estan cridats per Déu perquè [...] contribueixin a la santificació del món des de dins, a manera de ferment. I així manifestin Crist davant els altres, primordialment mitjançant el testimoni de la seva vida». (Constitució dogmàtica Lumen Gentium, n. 31).

Resum històric

1928. 2 d'octubre. Durant uns exercicis espirituals a Madrid, Josepmaria Escrivà funda l'Opus Dei.

1930. 14 de febrer. Comença la tasca apostòlica amb dones.

1933. S'obre a Madrid la primera iniciativa apostòlica de l'Opus Dei, l'Acadèmia DYA, dirigida especialment a estudiants universitaris.

1934. DYA es converteix en residència universitària. Des d'allà, Josepmaria Escrivà i els primers membres ofereixen formació cristiana i difonen el missatge de l'Opus Dei entre gent jove. Part important d'aquesta tasca és la catequesi i l'atenció a pobres i malalts a les perifèries de Madrid.

1936. Durant la guerra civil espanyola, el fundador i altres membres de l'Opus Dei es veuen obligats a amagar-se en diversos llocs de Madrid i, finalment, a sortir de la ciutat, com a conseqüència de la persecució religiosa. Les circumstàncies imposen suspendre momentàniament els seus projectes d'estendre la tasca apostòlica a altres països.

1939. Josepmaria Escrivà torna a Madrid i reprèn l'activitat de l'Opus Dei per diverses ciutats d'Espanya. La Segona Guerra Mundial impedeix el començament en altres nacions.

1941. El bisbe de Madrid concedeix la primera aprovació diocesana de l'Opus Dei.

1943. 14 de febrer. Durant la Missa, sant Josepmaria veu amb claredat la Societat Sacerdotal de la Santa Creu, com a solució per disposar de sacerdots formats amb l'esperit del Opus Dei.

1944. El bisbe de Madrid ordena als tres primers membres de l'Opus Dei que accedeixen al sacerdoci: Álvaro del Portillo, José María Hernández Garnica i José Luis Múzquiz.

1946. Josepmaria Escrivà fixa la seva residència a Roma. En els anys següents viatja per tota Europa per preparar el començament de l'Opus Dei a diversos països.

1947. La Santa Seu atorga la primera aprovació pontifícia amb caràcter universal.

1950. Pius XII concedeix l'aprovació definitiva de l'Opus Dei. Des de llavors podran ser admeses a l'Opus Dei persones casades i es permetrà l'adscripció a la Societat Sacerdotal de la Santa Creu de sacerdots del clergat diocesà.

1952. Comença a Pamplona l'Estudi General de Navarra, que es convertirà el 1960 en la Universitat de Navarra.

1965. Pau VI inaugura el Centre Elis, una iniciativa promoguda per fidels i cooperadors de l'Opus Dei per a la formació professional de joves a la perifèria de Roma, i una parròquia confiada a l'Opus Dei. Era un antic desig del Papa Joan XXIII.

1969. Se celebra a Roma un congrés general especial per tal d'estudiar la seva transformació en prelatura personal, una figura jurídica prevista pel Concili Vaticà II i adequada al fenomen pastoral de l'Opus Dei.

1970-1975. El fundador emprèn llargs viatges per Llatinoamèrica i Europa, on manté reunions de catequesi amb grups nombrosos de persones.

1975. Josepmaria Escrivà mor a Roma el dia 26 de juny. En aquest moment pertanyen a l'Opus Dei unes 60.000 persones. El 15 de setembre, Álvaro del Portillo és elegit per succeir-lo.

1982-83. Joan Pau II erigeix l'Opus Dei en prelatura personal i nomena prelat a Álvaro del Portillo.

1991. Joan Pau II ordena bisbe Álvaro del Portillo, prelat de l'Opus Dei.

1992. Josepmaria Escrivà és beatificat per Joan Pau II.

1994. Mons. Álvaro del Portillo mor a Roma el dia 23 de març. El 20 d'abril, Joan Pau II nomena prelat de l'Opus Dei a Mons. Xavier Echevarría, elegit pel congrés general.

1995. Joan Pau II ordena bisbe Mons. Xavier Echevarría.

2002. 6 d'octubre. Canonització de Josepmaria Escrivà de Balaguer.

2014. 27 de setembre. Beatificació d'Álvaro del Portillo, primer successor de sant Josepmaria, per decisió del Papa Francesc.

2016. 12 de desembre. Mor a Roma Mons. Xavier Echevarría.

Dades actuals

El 2017 formen part de la prelatura 92.600 persones, de les quals 2.083 són sacerdots. Del total, aproximadament, el 57% són dones i el 43% homes. A la Societat Sacerdotal de la Santa Creu pertanyen, a més dels sacerdots incardinats a la Prelatura, altres 1.900 preveres incardinats en diferents diòcesis de tot el món.

Data de començament de la tasca estable de l’Opus Dei en alguns països

1945 Portugal

1946 Itàlia i Gran Bretanya

1947 França i Irlanda

1949 Mèxic i els Estats Units

1950 Xile i Argentina

1951 Colòmbia i Veneçuela

1952 Alemanya

1953 Guatemala i Perú

1954 Equador

1956 Uruguai i Suïssa

1957 Brasil, Àustria i Canadà

1958 Japó, Kenya i El Salvador

1959 Costa Rica

1960 Holanda

1962 Paraguai

1963 Austràlia

1964 Filipines

1965 Bèlgica i Nigèria

1969 Puerto Rico

1978 Bolívia

1980 Congo, Costa d'Ivori i Hondures

1981 Hong-Kong

1982 Singapur i Trinitat-Tobago

1984 Suècia

1985 Taiwan

1987 Finlàndia

1988 Camerun i República Dominicana

1989 Macau, Nova Zelanda i Polònia

1990 Hongria i República Txeca

1992 Nicaragua

1993 Índia i Israel

1994 Lituània

1996 Estònia, Eslovàquia, Líban, Panamà i Uganda

1997 Kazakhstan

1998 Sud-àfrica

2003 Eslovènia i Croàcia

2004 Letònia

2007 Rússia

2008 Indonèsia

2009 Corea i Romania

2011 Sri Lanka