Una mare normal

Testimonis
Una mare normal

Maria Chiara està casada, té tres fills de 20, 18 i 16 anys i treballa en una companyia d'assegurances. El seu camí cap al Cel passa sobretot per la...

Viu la Quaresma

Viu la Quaresma

Per què es fa això? Com ho viuen els cristians? Quan comença i quan acaba? I s'han de fer sacrificis? Des de quan?