Missatge del dia

“L'amagada meravella de la vida interior”

Fins ara no havies entès el missatge que els cristians portem als altres homes: l'amagada meravella de la vida interior. Quin món nou els estàs posant al davant! (Solc, 654)

Quantes coses noves has descobert! ―Amb tot, de vegades ets un ingenu, i et penses que ho has vist tot, que ja t'ho saps tot... Després, toques amb les teves mans la riquesa úni­ca i insondable dels tresors del Senyor, que sempre et mostrarà «coses noves», si tu respons amb amor i delicadesa: i aleshores comprens que et trobes al principi del camí, perquè la santedat consisteix en la identificació amb Déu, amb aquest Déu nostre, que és infinit, inexhaurible. (Solc, 655)

No ens vulguem...