L'estiu en família

L'estiu en família

L'estiu ofereix a les famílies l'oportunitat de fer plans junts i aprofitar aquest temps per conèixer-se i tractar-se més, però, com ocupar el temps lliure?

Viatges pastorals

Viatges pastorals

Mons. Fernando Ocáriz visitarà diversos països d'Europa per estar amb fidels i amics de la Prelatura. Aquest és el recorregut del seu viatge pastoral.

Missatge del dia

“Examina't: a poc a poc, amb valentia”

Examen. ― Labor diària. ― Comptabili­tat que no deixa mai qui porta un ne­goci. I hi ha algun negoci que valgui més que el negoci de la vida eterna? (Camí, 235)

Examina't: a poc a poc, amb valentia: ― No és cert que el teu poc humor I la teva tristesa immotivats ― immotivats aparent­ment ― provenen de la teva falta de decisió per a trencar els llaços subtils, però «concrets», que et va posar ― arterosament, amb pal·liatius ― la teva concupiscència? (Camí, 237)

Acaba sempre el teu examen amb un acte d'Amor ― dolor d'Amor ―: per tu, per tots els pecats dels homes... ― I considera la cura paternal de Déu, que et va treure els obstacles perquè no...