Missatge del dia

"Sovinteja el tracte amb l'Esperit Sant"

Sovinteja el tracte amb l'Esperit Sant ―el Gran Desconegut― que és qui t'ha de san­tificar. No oblidis que ets temple de Déu. ―El Paràclit és al bell mig de la teva ànima: escolta'l i fes cas dòcilment de les seves inspiracions. (Camí, 57)

La força i el poder de Déu il-luminen la faç de la terra. L'Esperit Sant continua assistint l'Església de Crist, per tal que sigui -sempre i en tot- un signe aixecat davant les nacions, que anuncia a la humanitat la benevolença i l'amor de Déu (Cfr. Is XI, 12.). Per grans que siguin les nostres limitacions, els homes podem mirar al Cel amb confiança i sentir-nos plens d'alegria: Déu ens estima i ens deslliura dels nostres pecats. La presència i l'acció de l'Esperit Sant en l'Església son...