Ser prevere al segle XXI

De l'Opus Dei
Ser prevere al segle XXI

Tots els fidels de l’Opus Dei comparteixen una mateixa crida divina, però existeixen maneres diverses de viure la vocació cristiana segons les...

Missatge del dia

"Que sapiguem obrir l’ànima"

Tota pulchra es Maria, et macula origina­lis non est in te! ―ets tota formosa, Maria, i en tu no hi ha màcula original!, canta la litúrgia exultant. No hi ha en Ella ni la més petita ombra de falsia: ¡prego cada dia a la Nostra Mare que sapiguem obrir l'ànima en la direcció espiri­tual, perquè la llum de la gràcia il·lumini tota la nostra conducta! ―Maria ens obtindrà la valentia de la sinceri­tat, per tal que ens apropem més a la Trinitat Beatíssima, si així li ho demanem. (Solc, 339)

No m'abandonis, Senyor meu: no veus a quin abisme sense fons aniria a parar aquest pobre fill teu?

-Mare meva: sóc també fill teu. (Forja, 314)

Treu el cap moltes vegades a l'oratori, per dir-li a Jesús: ...m'abandono en els teus braços.

-Deixa als seus peus alló que tens: ¡les teves misèries!

-D'aquesta manera, a pesar de la turbamulta de coses que arrossegues darrera teu, no em per­dràs mai la pau. (Forja, 306)

Nunc coepi! ―ara començo!: és el crit de l'ànima...