Any de la misericòrdia

Any de la misericòrdia

El Papa Francesc ha convocat un any dedicat a la misericòrdia. Trobareu documents del Papa, del prelat de l'Opus Dei i altres materials per aprofundir-hi.

Missatge del dia

“Sigues el suport de la meva debilitat”

Quan el rebis, digues-li: Senyor, espero en Tu; t'adoro, t'estimo, augmenta'm la fe. Sigues el suport de la meva debilitat, Tu, que t'has quedat en l'Eucaristia, inerme, per a remeiar la flaquesa de les criatures. (Forja, 832)

No descobreixo res de nou si dic que alguns cristians tenen una visió molt pobra de la Santa Missa, que per altres és un simple ritu exterior, si no és un convencionalisme social. I és que els nostres cors, mesquins, són capaços de viure rutinàriament la major donació de Déu ala homes. En la Missa, en aquesta Missa que ara celebrem, hi intervé d'una manera especial, ho repeteixo, la Trinitat Santíssima. Això de correspondre a tant d'amor exigeix de nosaltres un lliurament total, de cos i...