Prestigi professional

Treball
Prestigi professional

El prestigi d’un cristià en la feina pot ser un mitjà que atregui moltes persones a la fe. Oferim un editorial que parla sobre el valor del treball.

Missatge del dia

“Una trobada personal amb Déu”

Quan el rebis, digues-li: Senyor, espero en Tu; t'adoro, t'estimo, augmenta'm la fe. Sigues el suport de la meva debilitat, Tu, que t'has quedat en l'Eucaristia, inerme, per a re­meiar la flaquesa de les criatures. (Forja, 832)

No descobreixo res de nou si dic que alguns cristians tenen una visió molt pobra de la Santa Missa, que per altres és un simple ritu exterior, si no és un convencionalisme social. I és que els nostres cors, mesquins, són capaços de viure rutinàriament la major donació de Déu als homes. En la Missa, en aquesta Missa que ara celebrem, hi intervé d'una manera especial, ho repeteixo, la Trinitat Santíssima. Això de correspondre a tant d'amor exigeix de nosaltres un lliurament total, de cos i...

Beat Álvaro del Portillo (1914-2014)

Beat Álvaro del Portillo (1914-2014)

Descobreix totes les activitats relacionades amb la beatificació d'Álvaro del Portillo i el centenari del seu naixement.