Festa de sant Josepmaria

Festa de sant Josepmaria

El 26 de juny l'Església catòlica celebra la festa de sant Josepmaria, fundador de l'Opus Dei. Aquí trobaràs deu maneres d'acostar-te a la seva persona i conèixer el missatge que va difondre de cercar Déu a la vida corrent.

Missatge del dia

“Jesús, en el teu nom, buscaré ànimes”

Duc in altum. ―Mar endins! ―-Refusa el pessimisme que et fa covard. Et laxate retia vestra in capturam― i llança les teves xarxes per a pescar. Que no veus que pots dir, igual que Pere: In nomine tuo, laxabo rete ―Jesús, en el teu nom, buscaré ànimes? (Camí, 792)

Acompanyem Crist en aquesta pesca divina. Jesús  és a la vora del llac de Genesaret i la gent s’amuntega al seu voltant, delerosa d’escoltar la paraula de Déu. Com ara! Que no ho veieu? Desitgen sentir el missatge de Déu, per bé que externament ho dissimulen. Potser n’hi ha que han oblidat la doctrina de Crist; d’altres -sense que hi tinguin cap culpa- mai no l’aprengueren, i pensen en la religió com en una cosa estranya. Convenceu-vos, però, d’una realitat sempre actual: sempre arriba un...